Technický dozor investora

V rámci tohoto produktu poskytujeme tyto služby:

  • kontrolu prováděných technologických postupů
  • konzultace k dané stavbě
  • cenové posouzení stavebních prací
  • účast na jednáních investora se zhotovitelem