Projektová dokumentace

V rámci tohoto produktu poskytujeme:

  • zhotovení dokumentace dle přání investora a dle požedavků příslušného stavebního úřadu
  • konzultační činnost
  • zaměření skutečného stavu