Ing. et Ing. Ondřej Vrátný

Externí konzultant:

Telefon: +420 603 49 62 00

E-mail: o.vratny@email.cz